osobne-bankroty.sk

S nami vybavíte Osobný bankrot aj z pohodlia domova

1. Informujte sa u nás telefonicky alebo osobe

2. Podklady zašlete poštou / emailom

3. Poskytneme Vám Kvalifikované poradenstvo telefonicky / osobne

4. Návrh (na vyhlásenie osobného bankrotu) si spíšete s našou pomocou alebo Vám ho pripravíme kompletne 

5. Písomnosti odošleme Centru právnej pomoci, ktoré Váš návrh podá na príslušný súd

6. Súd vyhlási konkurz a povolí oddlženie

Pre viac info navštívte insolvenia.sk